Πιστοποίηση εκπ/τικής επάρκειας

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/23.10.2012).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr