Ευπαθείς ομάδες

Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων στα πλαίσια της Πράξης "Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από Πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εγκρίθηκαν στο Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. (Κωδ. Πιστ/σης ΕΟΠΠΕΠ 11101176) έξι (6) προγράμματα προκατάρτισης-κατάρτισης στις περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας και Μυτιλήνης (Φορέας χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.)

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ανέργους ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού και συγκεκριμένα της κατηγορίας 1 - όλες οι ΕΚΟ (άρθρο 4.Γ προκήρυξης) πλην ΑμεΑ και φυλακισμένων ή της κατηγορίας 2 -ΑμεΑ, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ) ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» ΚΑΙ ΣΤΙΣ " 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προκήρυξη αρ. 07/2009 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η επαγγελματική ένταξη ή επάνενταξη των ως άνω ωφελούμενων ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων /ΑμεΑ (ανάλογα με την κατηγορία της ομάδας στόχου στην οποία απευθύνονται) και περιλαμβάνουν ενέργειες προκατάρτισης για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων των ωφελούμενων για την παρακολούθηση της κατάρτισης, την επίτευξη της αναγκαίας συνοχής της ομάδας και τη βελτίωση των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων, κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση στο αντικείμενο της αντίστοιχης επαγγελματικής ειδικότητας & πρακτική άσκηση σε σχετιζόμενες με το αντικείμενο επιχειρήσεις/ φορείς), υποχρεωτικής απασχόλησης καταρτισθέντων μετά το πέρας της κατάρτισης κατά τους όρους της σχετικής προκήρυξης (μόνο για τα προγράμματα που απευθύνονται στην Κατηγορία 1-ΕΚΟ). Επίσης, τα προγράμματα ενισχύονται από ενέργειες υποστήριξης των εκπαιδευομένων από το γραφείο στήριξης & προώθησης στην απασχόληση του ΚΕΚ και δικτύωσης-διασύνδεσης για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων, την προώθηση των καλών πρακτικών και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας στα θέματα καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η – μέσω των ανωτέρω ενεργειών – δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων στις απαιτήσεις της σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας, μεταφέροντας μεταβιβάσιμα προσόντα βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησής τους με αποτέλεσμα την διευκόλυνση της κοινωνικο-οικονομικής ένταξής τους.

To Κ.Ε.Κ., αφού πραγματοποιεί όλες τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας με τη συνεργασία των κατά τόπο αρμοδίων ΚΠΑ ΟΑΕΔ, προβαίνει στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων κατά τους όρους της σχετικής προκήρυξης.


Για περισσότερες πληροφορίες, τα στοιχείων δομών του Φορέα έχουν ως εξής:

Έδρα (Αθήνα): οδός Κανάρη 20,Αθήνα Τ.Κ. 10674, τηλ. 210-3625300, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., URL: www.kekdion.gr

Κεντρικό Παράρτημα Θεσσαλονίκης: Βάκχου 19-23, Πύλη Αξιού Τ.Κ. 54629, τηλ. 22310-544196.

Κεντρικό Παράρτημα Αθηνών: Χ.Μούσκου 18 (Πλ. Κύπρου), Α.Ιλίσια Τ.Κ. 15772, τηλ. 210-7707990.

Κεντρικό Παράρτημα Καλαμάτας: Αγία Τριάδα-Δυτικό Κέντρο Τ.Κ. 24100, τηλ.27210-97222.

Κεντρικό Παράρτημα Μυτιλήνης: 1ο Χλμ. Μυτιλήνης-Λουτρών Τ.Κ. 81100, τηλ. 22510-37817.

Συνημμένα :

NEWSLETTER Νο21.pdf
NEWSLETTER.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- 3 ΠΕΡΙΦ.ΣΤΑΔ.ΕΞΟΔΟΥ.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- 8 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΓΚΛ.pdf
ΑΦΙΣΑ - 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ.pdf
ΑΦΙΣΑ -3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ.pdf
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- 3 ΠΕΡΙΦ.ΣΤΑΔ.ΕΞΟΔΟΥ.pdf
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- 8 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΓΚΛ.pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦ.- 8 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΓΚΛ.pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦ.-3 ΠΕΡΙΦ.ΣΤΑΔ.ΕΞΟΔΟΥ.pdf
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦ.-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.pdf