Τελευταία Νέα

Υλοποιούνται από το Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. προγράμματα κατάρτισης ανέργων νέων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» στα πλαίσια ...
«ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ VOUCHER » «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣ...
EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σύμφωνα με σχετική ανακ...