ΚΕΚ ΔΙΟΝ

ΚΕΚ ΔΙΟΝ

ΚΕΚ ΔΙΟΝ

ΚΕΚ ΔΙΟΝ

ΚΕΚ ΔΙΟΝ

ΚΕΚ ΔΙΟΝ

ΚΕΚ ΔΙΟΝ

ΚΕΚ ΔΙΟΝ

ΚΕΚ ΔΙΟΝ

ΚΕΚ ΔΙΟΝ

Νέα / Ανακοινώσεις

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Έναρξη Προγραμμάτων "Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους"
Περισσότερα...

Δεκέμβριος 2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ταϋγέτεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Ταύγέτεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο»
,
Περισσότερα...

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική»,
Περισσότερα...

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Έναρξη Σχεδίου "Δημοκρίτεια – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν.Ξάνθης"
Περισσότερα...

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΕ 2011 - ΕΡΓΟ 1.2Δ/11 "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ"
Περισσότερα...

Έγκριση δώδεκα (12) νέων προγραμμάτων Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ για ανέργους, με χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος
Περισσότερα...

 

Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους μέσω δραστηριοτήτων - Δράση 1.2δ/11 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ)
Περισσότερα...

H Aναπτυξιακή Σύμπραξη "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ" υλοποιεί την Πράξη με τίτλο "Πράσινη Πολιτεία : Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής / ΤΟΠΕΚΟ
Περισσότερα...


 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Δεκέμβριος 2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ταϋγέτεια» ξεκίνησε την υλοποίηση της Πράξης: «“Ταύγέτεια” – Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο»
,

Περισσότερα...
 

Τα Έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση και από εθνικούς πόρους.

Copyright © 2014. ΔΙΟΝ - ΕΠΕΚΑ.

S5 Box

Σύνδεση